Zwarts & Hylkema

praktijk voor diagnostiek en psychotherapie
van ouders, kinderen en jongeren (0-20 jaar)


Tijdens Corona-crisis therapie via beeldbellen (ook EMDR)

Dafna Zwarts:

tel. 06-53200045 of dafnazwarts@gmail.com

Agnès Hylkema:

tel. 06-55884908 of a.hylkema@xs4all.nl


Veemarkt 144B; 1019 DE Amsterdam

Nevenvestiging: Hollandse Kade 27a; 1391 JM Abcoude

Medewerkers

Dafna Zwarts heeft na haar studie psychologie een opleiding tot psychotherapeut gevolgd. Elf jaar heeft ze gewerkt bij de Jeugdzorg van een GGZ-instelling, vervolgens twee jaar bij een adolescentenkliniek en sinds ’98 werkt ze in de eigen praktijk. Daar behandelt ze kinderen, jongeren, ouders en ook volwassenen met diverse problemen.
Ze geeft ook trainingen aan schoolteams in lesgeven aan getraumatiseerde kinderen en is co-trainer EMDR.
Dafna Zwarts heeft zich gespecialiseerd in de emdr-therapie en is Cogmed-coach.

Registraties Dafna Zwarts (klik hier om uit te vouwen)

Agnès Hylkema heeft na haar studie psychologie een opleiding tot psychotherapeut gevolgd. Tien jaar was ze werkzaam als psycholoog-psychotherapeut in het Emma Kinderziekenhuis/AMC. Zij richtte zich vooral op kinderen met psychosomatische klachten en op broers en zussen van kinderen met een ernstige en/of chronische ziekte. Zij werkt sinds '99 in deze eigen praktijk. Daar behandelt ze kinderen, jongeren en ouders met diverse problemen.
Sinds januari 2017 is zij oprichter van de Studieclub, gevestigd te Abcoude, een leerpraktijk met een unieke en persoonlijke aanpak voor kinderen en jeugdigen.
Agnès Hylkema heeft zich gespecialiseerd in Mindfulness en is Cogmed-coach, Jungle memory Coach en S.M.A.R.T. Coach.

Registraties Agnes Hylkema (klik hier om uit te vouwen)

Voor wie?

De praktijk van Zwarts & Hylkema is voor ouders, kinderen en jongeren (0 tot 20 jaar). De volgende problemen kunnen o.a. worden behandeld:
 • opvoedingsproblemen
 • slaapstoornissen
 • angsten
 • somberheid
 • lichamelijke klachten zonder aanwijsbare lichamelijke oorzaak
 • aandacht- en concentratieproblemen
 • trauma’s (ook bij hele jonge kinderen)
 • mishandeling
 • gezinsproblemen
 • contactproblemen (o.a. gepest worden)
 • leerproblemen t.g.v. psychische problemen
 • problemen rond zwangerschap en bevalling
 • problemen met het werkgeheugen (focussen, concentratie, onthouden van instructies, plannen)

Aanmelding

Aanmelding kan via:
Telefoon: 06-53200045
Email: dafnazwarts@gmail.com

Wij hanteren geen wachtlijst. Dat betekent dat u alleen bij ons terecht kunt als er plek is. Er is geen wachttijd tussen het eerste gesprek en verdere behandeling.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet u een verwijsbrief van de huisarts meenemen naar het eerste gesprek. Daarop moeten de volgende gegevens staan:
 • datum die op verwijsbrief staat moet voor het eerste gesprek zijn
 • de naw-gegevens van cliënt
 • de naw-gegevens van verwijzer
 • AGB-code verwijzer
 • een expliciete uitspraak over een vermoeden van een DSM-stoornis
 • een expliciete keuze van de verwijzer voor generalistische basis-GGZ of gespecialiseerde GGZ.
 • stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer

Download het verwijsformulier

Werkwijze

Als u aan de beurt bent volgen er één tot drie intakegesprekken, waarna indien nodig een psychologisch onderzoek van het kind plaatsvindt. Daarna geven we een advies over behandeling. Er zijn verschillende soorten behandelingen. Deze wordt afgestemd op de problematiek en de mogelijkheden van de cliënt. Behandeling van kinderen gaat altijd gepaard met een vorm van ouderbegeleiding. Afhankelijk van de zwaarte van de problematiek kan de therapie kort of langer duren. Zwarts & Hylkema geven individuele therapie, ouderbegeleiding, gezinstherapie of een combinatie hiervan.

Kosten

18 jaar en ouder:

De vergoeding van hulp door een psychotherapeut van Zwarts & Hylkema is ondergebracht in de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. De behandeling wordt (deels) vergoed door de zorgverzekering, als een huisarts of andere erkende verwijzer (medisch specialist) een verwijsbrief heeft geschreven, die aan een aantal criteria voldoet. U kunt hier een verwijsformulier downloaden. Voor een behandeling die valt binnen de ‘generalistische basis GGZ’ geldt dat hooguit 12 sessies (deels) vergoed worden. De huisarts heeft bij de doorverwijzing ingeschat dat dat ook voldoende zal zijn.
Voor een behandeling die valt binnen de ‘gespecialiseerde GGZ’ geldt dat deze een jaar lang (deels) vergoed wordt vanuit de basisverzekering. De kosten voor een behandeling binnen de GGZ voor mensen van 18 jaar of ouder vallen onder het eigen risico. Het wettelijk eigen risico voor 2018 is het €385.
Zwarts & Hylkema hebben contracten met een aantal verzekeraars.
Bij verzekeringen waar Zwarts & Hylkema geen contract mee hebben afgesloten, hangt het van uw polis af wat er vergoed wordt. Dit zal bij de aanmelding direct met u besproken worden.
Uiteindelijk blijft u zelf verantwoordelijk voor de financiering van uw behandeling.

jonger dan 18 jaar:

De behandeling wordt vergoed door de gemeente Amsterdam, mits de huisarts of een andere erkende zorgverlener (medisch specialist of Ouder Kind-team) verwijst. De verwijsbrief moet voldoen aan een aantal criteria. U kunt hier een verwijsformulier downloaden.

Bereikbaarheid

Betaald parkeren is meestal voor de deur mogelijk.

Veemarkt 144-B


zie voor openbaar vervoer 9292.nl